Lượt xem: 189
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng: Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2022 và Hội nghị viên chức năm 2023
Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2022 và Hội nghị viên chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trương Văn Đúng – Phó Giám Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, cùng 68 viên chức trực thuộc Trung tâm.

    Với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT,  chịu trách nhiệm bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao trong nông nghiệp, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể góp phần cải thiện điều kiện sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân như tổ chức 310 lớp tập huấn, cấp phát 8.136 cuốn sổ tay và tài liệu bướm cho 8.136 lượt nông dân về kỹ thuật sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện 26 mô hình trình diễn trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức 23 cuộc hội thảo, tổng kết nhân rộng mô hình từ cấp xã, huyện, đến tỉnh.

    Trao đổi tại Hội nghị, nhiều vấn đề bức xúc cũng được viên chức khuyến nông đề nghị như chế độ cho khuyến nông viên vẫn còn chưa đáp ứng với đời sống và công việc đảm nhận. Kinh phí thực hiện mô hình khuyến nông thường xuyên bình quân dưới 50 triệu hiện nay khá thấp đặc biệt là đối với vùng thủy sản. Về tập huấn nên tập trung vào hoạt động tập huấn chuyên đề vì mang lại hiệu quả tuyên truyền tốt hơn các lớp tập huấn thường xuyên.

    Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Văn Đúng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng hoạt động khuyến nông thời gian qua đã có nhiều khởi sắc cần được duy trì và phát huy. Bên cạnh đó, ông Đúng cũng nhấn mạnh một số nội dung Trung tâm cần tâm trung quan tâm trong thời gian tới như (1) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đơn vị đảm bảo tính thống nhất, tập trung, dân chủ; (2) Tham mưu đề xuất đổi mới các hoạt động khuyến nông, đặc biệt là Tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới; (3) Duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả hàng năm, năm sau nên đánh giá khả năng nhân rộng của các mô hình đã thực hiện ở năm trước; (4) Tranh thủ các nguồn vốn và dự án khác nhau để thực hiện thêm nhiều mô hình; (5) Lưu ý chọn lọc đối tượng tham gia mô hình phải phù hợp với định hướng chung của Ngành; (6) Quan tâm ưu tiên thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào các mô hình trình diễn; (7) Mở rộng quan hệ hợp tác với các Viện, Trường và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để chuyển giao tiến bộ sản xuất mới cho nông dân.
Bùi Chúc Ly - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1023115