Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Số ký hiệu văn bản 05/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Trích yếu nội dung Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thủy lợi
Người ký duyệt Nguyễn Hoàng Hiệp
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước