Quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số ký hiệu văn bản 04/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2015
Ngày hiệu lực 15/02/2015
Trích yếu nội dung Quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủy lợi
Người ký duyệt Lê Thành Trí
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước