Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Số ký hiệu văn bản 86/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thủy sản
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước