Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
Số ký hiệu văn bản 11/2020/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thủy lợi
Người ký duyệt Nguyễn Hoàng Hiệp
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước