Thông báo Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 01/TB-SNN
Ngày ban hành 03/01/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2019
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Năm 2018
Người ký duyệt Huỳnh Ngọc Nhã
Tài liệu đính kèm 01-TB-SNN.PDF