No title... No title... No title... No title...
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
104 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Thú y
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thú y
4 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thú y
5 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Thú y
6 Cấp Giấy phép Nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thủy lợi
7 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo vệ thực vật
8 Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Quản lý doanh nghiệp
9 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
10 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lâm nghiệp
11 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
12 Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
13 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
14 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lâm nghiệp
15 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lâm nghiệp
16 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lâm nghiệp
17 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lâm nghiệp
18 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
19 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lâm nghiệp
20 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lâm nghiệp
123456
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235361