Lượt xem: 729
Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2019
Xem nội dung chi tiết:
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022336