Lượt xem: 51
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
         Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.
         Cũng như các năm trước, các cơ quan, đơn vị của tỉnh được chia thành 04 nhóm để đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức gồm: (1) Các sở, ngành tỉnh; (2) Ủy ban nhân dân cấp huyện; (3) Các cơ quan trung ương đặt tại tỉnh; (4) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 
         Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX) năm 2021: Đối với nhóm các sở, ngành tỉnh; năm nay, Sở Xây dựng đã vươn lên đứng đầu bảng, với Chỉ số cải cách hành chính đạt 87,33%. Đối với nhóm ủy ban nhân dân cấp huyện; thị xã Ngã Năm vươn lên đứng đầu bảng với Chỉ số đạt được là 87,07%. Đối với nhóm các cơ quan trung ương đặt tại tỉnh; Công an tỉnh duy trì vị trí đầu bảng với Chỉ số đạt được là 90,42%. Đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Ban Quản lý Dự án 1 đứng vị trí đầu bảng với Chỉ số đạt được là 78,84%.
         Kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng (chỉ số SIPAS) đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị: Đối với nhóm các sở, ngành tỉnh; năm nay có 08/19 sở, ngành được  các tổ chức, cá nhân đánh giá đạt tỷ lệ hài lòng 100%. Đối với nhóm ủy ban nhân dân cấp huyện; thị xã Ngã Năm được đánh giá tốt nhất với tỷ lệ hài lòng đạt 100%. Đối với nhóm các cơ quan trung ương đặt tại tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đều đạt tỷ lệ hài lòng 100%. Và đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Ban Quản lý Dự án 1 và Ban Quản lý Dự án 2 đều đạt tỷ lệ hài lòng 100%. 
         Qua kết quả công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều cố gắng để duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình. Riêng Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị (Chỉ số SIPAS) trong năm 2021 có nhiều tiến bộ, nhiều cơ quan, đơn vị được các cá nhân, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. Đây cũng là động lực để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh cải cách hành chính và phục vụ người dân.
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 791986