Lượt xem: 1477
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt bổ sung các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt bổ sung các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Sóc Trăng

Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 787294