Lượt xem: 29
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    Sáng ngày 13/01/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác của ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu UBND tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

  Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, với tốc độ tăng trưởng GDP ngành 3,36% (nông nghiệp tăng 2,88%, thủy sản tăng 4,43%, lâm nghiệp tăng 6,13%), tỷ lệ che phủ rừng 42,02%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%.
   Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kết quả cao kỷ lục 53,22 tỷ USD tăng 9,3% so với năm 2021, trong đó nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%; chăn nuôi đạt 400 triệu USD, giảm 7,1%. Với những kết quả đạt được như trên chứng tỏ thời gian qua ngành nông nghiệp đã có chuyển biến hết sức quan trọng trên thực tế từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp toàn Ngành, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.
   Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở một số địa phương còn chậm, sản lượng và quy mô còn hạn chế; nguyên liệu vật tư đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài; bên cạnh đó giá thức ăn chăn nuôi, phân bón ... tăng cao; khai thác thủy sản gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng, dẫn đến chi phí sản xuất cao, trong khi giá sản phẩm nông sản có tăng nhưng thấp hơn đã ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế, đời sống của người sản xuất; Việt Nam vẫn chưa gỡ được “Thẻ vàng” của EC đối với đánh bắt hải sản; sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, cháy rừng tiếp tục diễn ra,…
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của Ngành nông nghiệp trong năm qua. Ngành nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là trụ đỡ, góp phần xây dựng nền kinh tế sâu rộng và toàn diện và đồng thời mang lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Để tiếp tục phát huy hơn nữa thành quả đạt được, trong năm 2023 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3,0%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 54 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 78%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn 57%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02% nâng cao chất lượng rừng; thành lập mới 1.500 hợp tác xã nông nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng việc chuyển đổi số; triển khai tốt hơn nữa việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với đánh bắt hải sản; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cán bộ công chức cùng với  cải cách tổ chức bộ máy hành chính quản lý ngành nông nghiệp và tổ chức sự nghiệp công lập từ trung ương tới địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả..../. 
Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 980949