Lượt xem: 278

Tình hình dịch hại trên lúa tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 24/3/2021 đến 31/3/2021) và dự báo dịch hại tuần tới

Save
1. Tình hình sản xuất
    Vụ Đông Xuân 2020-2021 xuống giống được 175.250 ha/KH 170.500 ha, trong đó giai đoạn đẻ nhánh 1.240 ha, đòng 15.024 ha, trổ chín 64.623 ha, thu hoạch 94.363 ha, năng suất ước đạt 65,2 tạ/ha. Các giống gieo trồng chủ yếu như Đài Thơm 8 chiếm 32% diện tích, OM 18 chiếm 19,8% diện tích, ST24 chiếm 13,9% diện tích, OM 5451 chiếm 11,8% diện tích, RVT chiếm 6,9% diện tích, ... trong đó diện tích lúa thơm, đặc sản chiếm 62,2% diện tích.
2. Tình hình dịch hại trong tuần
    Trong tuần, tổng diện tích nhiễm dịch hại trên trà lúa Đông Xuân 2020-2021 là 5.938 ha (tăng 676 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm tăng ở một số đối tượng như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, lem lép hạt. 
    + Rầy nâu: trong tuần nhiễm 587 ha (tăng 234 ha so với tuần trước), trong đó có 95 ha nhiễm với mật số >1.500-3.000 con/m2 trên trà lúa giai đoạn đòng trổ tại thị xã Ngã Năm.
    + Bệnh lem lép hạt: nhiễm 1.567 ha (tăng 143 ha so với tuần trước), trong đó có 176 ha nhiễm với tỷ lệ >10-20% hạt bệnh tập trung tại 2 huyện Kế Sách, Mỹ Tú.
    + Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm là 1.352 ha (tăng 488 ha so với tuần trước), tỷ lệ nhiễm phổ biến 10-20% lá bệnh, nơi cao nhiễm với tỷ lệ 40% lá bệnh. Phân bố tại hầu hết các huyện, riêng diện tích nhiễm trung bình tập trung tại 2 huyện Mỹ Xuyên và Châu Thành.
    + Bệnh đạo ôn cổ bông: diện tích nhiễm là 469 ha (tăng 46 ha so với tuần trước), với tỷ lệ 3-8% bông bệnh và phân bố tại các huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị, Long Phú và thị xã Ngã Năm.
    + Ngoài ra, trà lúa Đông Xuân còn xuất hiện các đối tượng dịch hại như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, muỗi hành, chuột, rầy phấn trắng … với mức độ nhiễm nhẹ.
3. Dự báo dịch hại trong tuần tới
    Hiện nay, ngoài đồng ruộng rầy nâu phổ biến tuổi 2-3 và một số địa phương rầy nâu bắt đầu nở. Dự báo trong thời gian tới rầy nâu sẽ tiếp tục nở, có hiện tượng gối lứa và có khả năng gây cháy rầy cục bộ nếu không được phòng trừ kịp thời, nhất là trên các trà lúa giai đoạn trổ chín. Do đó đề nghị các trạm Trồng trọt và BVTV, nhân viên Trồng trọt và BVTV, bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ gốc lúa để có biện phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
    Đối với bệnh đạo ôn đề nghị bà con nông dân cần chủ động thăm đồng để phát hiện vết bệnh sớm và phòng trừ kịp thời, chú ý không bón thừa phân đạm. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, lem lép hạt cần phun ngừa vào 2 thời điểm khi lúa trổ lẹt xẹt và lúa trổ đều.
4. Công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới
    - Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và dịch hại trên các loại cây trồng như rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, rầy phấn trắng gây hại trên cây lúa, đối tượng dịch hại sâu keo mùa thu trên cây bắp,… nhằm chủ động phòng trừ kịp thời. Đặc biệt quan tâm theo dõi tình hình nhiễm đối tượng sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn để có chỉ đạo kịp thời, không để lây lan sang diện rộng.
    - Thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của cấp trên ở các lĩnh vực mà đơn vị quản lý, theo dõi: công văn số 02/BVTV - TV, ngày 15/03/2021 của Trung tâm BVTV phía Nam về việc thông tin về sâu đầu đen gây hại dừa.
    - Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thị xã, thành phố thực hiện Công văn số 01/CCTTBVTV-TT ngày 04/01/2021 về việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống hạn mặn, dịch hại trong mùa khô 2020-2021 và Công văn số 173/SNN-CCTTBVTV ngày 29/01/2021 về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 -2021.
    - Tiếp tục chỉ đạo các trạm tăng cường công tác điều tra dịch hại ngoài đồng, diễn biến sâu bệnh trên trà lúa Đông Xuân 2020-2021 để có biện pháp quản lý hiệu quả đồng thời theo dõi tình hình rầy nâu di trú vào bẫy đèn và báo cáo hàng ngày.
Tác giả:Ngô Vương Ngọc Bảo Trân - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 469407