Lượt xem: 59
Tình hình dịch hại trên lúa tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 10/5/2022 đến 17/5/2022) và dự báo dịch hại tuần tới
1. Tình hình sản xuất
    Vụ Đông Xuân 2021-2022 xuống giống được 182.419 ha/KH 171.000 ha, trong đó đã thu hoạch 180.619 ha, ước năng suất đạt 66,57 tạ/ha, sản lượng 1.202.380 tấn. 
    Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống 63.202 ha/KH 140.000 ha tại hầu hết các nơi trên địa bàn tỉnh, tăng 22.992 ha so với cùng kỳ năm ngoái.
2. Tình hình dịch hại trong tuần
    Tổng diện tích nhiễm dịch hại trên trà lúa Hè Thu trong tuần là 1.501 ha (tăng 639 ha so với tuần trước), các đối tượng gây hại chủ yếu ở mức độ nhiễm nhẹ đến trung bình; riêng ốc bươu vàng có 45 ha nhiễm nặng tập trung tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú.
    Đối với trà lúa Đông Xuân, dịch hại xuất hiện chủ yếu trong tuần là bệnh lem lép hạt trên lúa giai đoạn trổ chín ở mức độ nhiễm nhẹ tại huyện Mỹ Tú.
3. Dự báo dịch hại trong tuần tới
    Rầy nâu xuất hiện trên đồng với mật số thấp, phổ biến rầy trưởng thành. Theo số liệu từ Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, toàn vùng có 597 ha nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), tỷ lệ phổ biến 3-8%, nơi cao >10% chồi bệnh tại tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Do đó, đề nghị các địa phương cần quan tâm, theo dõi diễn biến rầy nâu và bệnh VL-LXL, cụ thể:
    + Đối với các trà lúa chuẩn bị gieo sạ cần theo dõi tình hình rầy nâu vào bẫy đèn tại địa phương, nhằm đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy.
    + Các trà lúa giai đoạn mạ (<15 NSS) có thể cho nước vào ruộng khi rầy di trú với mật số cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho các trà lúa mới gieo sạ. 
    + Khi phát hiện bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cần nhổ và tiêu hủy các chồi bệnh để hạn chế bệnh lây lan trên diện rộng.
    Ngoài ra, cần chú ý theo dõi và quản lý tốt ốc bươu vàng, bù lạch trên trà lúa mạ; bệnh đạo ôn lá trên trà lúa đẻ nhánh; vấn đề ngộ độc hữu cơ ở các vùng trũng, ngập nước khó khăn cho việc phân hủy rơm rạ vụ trước.
4. Công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới
    Thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của cấp trên ở các lĩnh vực mà đơn vị quản lý, theo dõi. 
    Tiếp tục chỉ đạo các trạm tăng cường công tác theo dõi tình hình sản xuất và dịch hại ngoài đồng trên trà lúa Đông Xuân 2021-2022 và Hè Thu 2022 để có biện pháp quản lý hiệu quả đồng thời theo dõi tình hình rầy nâu di trú vào bẫy đèn và báo cáo hàng ngày.
Ngô Vương Ngọc Bảo Trân - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 792006