Lượt xem: 85
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 27-12-2022

1. Trồng trọt

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 151.822 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 140.880 ha.

Địa phương

Vụ Mùa 2022-2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Tổng cộng

11.000

10.942

3.028

51,80

171.000

140.880

10.867

48,42

TPST

 

 

 

 

3.000

3.100

110

55,00

Kế Sách

 

 

 

 

17.700

9.235

4.222

47,89

Long Phú

 

 

 

 

16.000

16.129

863

52,00

Mỹ Tú

 

 

 

 

31.000

22.746

1.193

48,00

Châu Thành

 

 

 

 

25.500

16.965

4.394

48,10

Mỹ Xuyên

8.000

7.914

 

 

8.000

8.167

12

57

Trần Đề

 

 

 

 

22.300

22.501

73

51,90

Thạnh Trị

 

 

 

 

29.000

23.474

 

 

Ngã Năm

 

 

 

 

18.500

18.545

 

 

Vĩnh Châu

3.000

3.028

3.028

51,80

 

 

 

 

2. Thủy sản

    Diện tích thả nuôi thủy sản đến nay 79.628 ha, tăng 11,57% cùng kỳ, trong đó tôm nuôi nước lợ 54.690 ha, tăng 4,09% (thiệt hại 2.790 ha, chiếm 5,10% diện tích thả).

Địa phương

Tổng

Diện tích nuôi thủy sản 2022

Tổng DT tôm nước lợ

Tổng thiệt hại tôm nước lợ

Trong đó

Tổng DT cá và thủy sản khác

Trong đó

Tổng

Tôm Sú

Tôm thẻ

Thiệt hại tôm sú

Thiệt hại tôm thẻ

DT nuôi cá

Artemia

Cua

Tổng cộng

79.628

54.690

13.211

41.479

2.790

503

2.288

24.938

22.697

461

1.728

Vĩnh Châu

32.473

26.251

6.580

19.671

1.561

203

1.358

6.222

4.341

461

1.420

Mỹ Xuyên

20.542

19.456

5.480

13.975

1.042

289

753

1.086

901

 

157

Trần Đề

5.846

4.530

622

3.975

84

8

75

1.316

1.161

 

151

Cù Lao Dung

4.761

3.861

499

3.362

86

3

84

900

900

 

 

Long Phú

798

286

 

286

18

 

18

512

512

 

 

Mỹ Tú

3.806

78

 

78

 

 

 

3.728

3.704

 

 

Châu Thành

1.083

 

 

 

 

 

 

1.083

1.083

 

 

Kế Sách

2.740

 

 

 

 

 

 

2.740

2.740

 

 

Thạnh Trị

4.633

133

25

103

 

 

 

4.500

4.500

 

 

Ngã Năm

2.747

 

 

 

 

 

 

2.747

2.747

 

 

TPST

200

95

 

95

 

 

 

105

105

 

 


Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022374