Lượt xem: 93
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 31-01-2023

1. Cây lúa

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 179.377 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 168.435 ha.

Địa phương

Vụ Mùa 2022-2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Tổng cộng

11.000

10.942

10.798

56,89

171.000

168.435

51.882

58,91

TPST

 

 

 

 

3.000

3.235

1.084

56,70

Kế Sách

 

 

 

 

17.700

17.958

8.835

58,50

Long Phú

 

 

 

 

16.000

19.603

14.500

56,40

Mỹ Tú

 

 

 

 

31.000

25.473

3.048

52,00

Châu Thành

 

 

 

 

25.500

22.661

6.911

49,10

Mỹ Xuyên

8.000

7.914

7.890

58,80

8.000

9.183

2.793

66,00

Trần Đề

 

 

 

 

22.300

22.469

8.401

61,60

Thạnh Trị

 

 

 

 

29.000

29.309

6.310

73,00

Ngã Năm

 

 

 

 

18.500

18.545

 

 

Vĩnh Châu

3.000

3.028

2.908

51,70

 

 

 

 

2. Thủy sản

    Để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023, Ngành đã có thông báo 03/TB-SNN ngày 10/01/2023, về lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023, theo đó thời gian bắt đầu thả giống: từ ngày 15/01/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2023.

    Diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 350 ha, trong đó nuôi tôm nước lợ 147 ha, các các loại 203 ha. Diện tích còn lại người dân đang tập trung xử lý ao để chuẩn bị vụ nuôi mới./.

Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022318