Lượt xem: 62
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 05-9-2023

1. Cây lúa

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 328.263 ha, trong đó: Vụ Mùa  10.942 ha (thu hoạch dứt điểm), vụ Đông Xuân 174.463 ha (thu hoạch dứt điểm), vụ Hè Thu 140.899 ha, vụ Thu Đông 1.959 ha.

Địa phương

Vụ Hè Thu 2023

Vụ Thu Đông

 

Kế hoạch (ha)

Thực hiện (ha)

Thu hoạch (ha)

NSBQ (tạ/ha)

Thực hiện

(ha)

Tổng cộng

138.000

140.899

73.796

54,91

1.959

TPST

3.000

3.100

280

62,61

 

Kế Sách

9.200

9.314

5.820

61,76

 

Long Phú

15.900

16.138

2.085

62,72

 

Mỹ Tú

22.800

22.990

18.034

53,47

1.048

Châu Thành

15.000

16.430

14.206

56,31

640

Mỹ Xuyên

8.000

8.661

213

60,14

 

Trần Đề

22.200

22.300

59

52,82

 

Thạnh Trị

23.400

23.466

14.600

63,48

 

Ngã Năm

18.500

18.500

18.500

45,27

272

Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

     Niên vụ 2023-2024: Đã xuống giống được 4.066 ha, trong đó: vụ Mùa 2.717 ha tại thị xã Vĩnh Châu (2.655 ha) và huyện Mỹ Xuyên (51 ha); vụ Đông xuân 1.349 ha tại huyện Mỹ Tú (905 ha), Châu Thành (392 ha), Mỹ Xuyên (52 ha)

2.Thủy sản

    Diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 60.483 ha, giảm 6,90% so với cùng kỳ năm, trong đó: nuôi tôm nước lợ 44.735 ha, giảm 9,91% so với cùng kỳ, cá và thủy sản khác 15.748 ha.

Địa phương

Diện tích nuôi thủy sản năm 2023 (ha)

Tổng

Tôm nước lợ

Thiệt hại tôm nước lợ

Cá và thủy sản khác

Tổng cộng

60.483

44.735

1.779

15.748

Vĩnh Châu

24.498

19.127

879

5.371

Mỹ Xuyên

20.474

18.783

747

1.691

Trần Đề

5.076

3.795

86

1.272

Cù Lao Dung

2.971

2.723

56

248

Long Phú

656

196

11

460

Mỹ Tú

1.469

64

 

1.398

Châu Thành

399

 

 

399

Kế Sách

2.519

 

 

2.519

Thạnh Trị

 

 

 

 

Ngã Năm

2.322

 

 

2.322

TPST

110

47

 

62


Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1173448