Lượt xem: 539
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
Sáng ngày 19/7/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2/8/2016 về xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy; Ông Lâm Văn Mẫn – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ông Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo 16 sở ngành tỉnh, các đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 huyện thị.

Sau khi nghe Văn phòng điều phối nông thôn tỉnh báo cáo, ý kiến phát biểu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các huyện Mỹ Xuyên, Ngã năm, Châu Thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương rà soát lại nhu cầu vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí trường học, trạm y tế, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa cho phù hợp với nguồn lực của tỉnh, của huyện, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, tránh dàn trãi, lãng phí. 
Bí thư tỉnh ủy ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 03 năm qua về xây dựng nông thôn mới, nhất là việc công nhận 04 xã, nâng tổng số đến nay có 23 xã (28,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt 15- 18 tiêu chí, 39 xã đạt 10-14 tiêu chí, chỉ còn 02 xã (Trung Bình, Vĩnh Hải) đạt 09 tiêu chí. Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ về xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2015-2021, Bí thư tỉnh ủy thống nhất chủ trương tập trung chỉ đạo hỗ trợ, phấn đấu huyện Mỹ Xuyên và Ngã Năm đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có thêm 17 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể hàng năm, phân ra cụ thể những tiêu chí cần vốn từ ngân sách tập trung hỗ trợ, tiêu chí không cần vốn nhà nước giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương, các ngành đoàn thể đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫn



















số lượt truy cập
  • Tất cả: 1022370