Lượt xem: 269
Tổ chức thành công đại hội điểm Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) nhiệm kỳ 2022-2025 ​
Sáng ngày 02/8/2022, Chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ trực thuộc được Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

    Chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV gồm có 19 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội.

    Trong nhiệm kì qua, Chi bộ luôn quan tâm, quán triệt cho đảng viên, công chức viên chức các chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy Chi bộ đã phát huy tốt tinh thần nêu gương, lãnh đạo đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất và quản lý dịch hại trên cây trồng. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện quy hoạch phát triển đảng viên mới được 4 đồng chí, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng Chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

    Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất 6 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể hàng năm phấn đấu có (1) 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; (3) Phát triển 01 đảng viên mới; (4) Lãnh đạo đảng viên và công chức viên chức, đoàn thể thực hiện và hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu của ngành và đơn vị; (5) Cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá và (6) 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt quan tâm phát triển sản xuất lúa đặc sản, cây ăn trái đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

    Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm có 3 đồng chí, đồng chí Trần Vĩnh Nghi – Phó Chi cục trưởng được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt và hạ quyết tâm
Nguyễn Minh Nhựt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022346