Lượt xem: 120
Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức 22 cuộc Hội nghị tập huấn, triển khai từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

    Tham dự Hội nghị tập huấn có 880 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất sạch/chế biến sạch/tiêu dùng sạch và cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

    Nội dung triển khai gồm hai chuyên đề: (1) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và hướng dẫn cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩn an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ sản xuất sạch/chế biến sạch/tiêu dùng sạch.
 
Ảnh: Hội nghị tập huấn
    Hội nghị tập huấn giúp đại biểu cập nhật được các kiến thức an toàn thực phẩm như: nhận biết các mối nguy về an toàn thực phẩm, sản xuất sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hướng dẫn thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩn an toàn đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và các điều kiện tuân thủ cam kết về an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, phát triển chuỗi giá trị nông sản đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
Châu Thị Thu Tâm - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022284