Lượt xem: 481
DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM (Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020)
DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM (Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020)

Stt

Tên tổ chức/
Cá nhân

Loại hình

Địa chỉ nơi SXKD/ Nơi cư trú

Số giấy xác nhận KTATTP

1

HỘ KINH DOANH LẠP XƯỞNG NGUYÊN

Mua bán, chế biến lạp xưởng, bánh pa tê

Số 139, ấp Chợ Mới, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

106/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 07/12/2020

2

HỘ KINH DOANH TRỌNG PHÁP

Sơ chế, chế biến thực phẩm gia súc, gia cầm

ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

107/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 07/12/2020

3

VŨ TRỌNG PHÁP

Sơ chế, chế biến thịt gia súc, gia cầm

ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

108/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 07/12/2020

4

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KINH DOANH PHONG BÍCH

Sơ chế, chế biến khô các loại

Số 070, đường 30/4, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

109/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 11/12/2020

5

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ PHƯỢNG

Mua bán, sơ chế, chế biến khô các loại

ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

110/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 11/12/2020

6

HỘ KINH DOANH QUÁCH BỬU TỊCH

Chế biến lạp xưởng tươi

Số 103, ấp số 9, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

111/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 11/12/2020

7

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN TRÁI TRƯỜNG PHÁT

Thu mua, sơ chế trái cây các loại

Số 93, ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

112/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 11/12/2020

8

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ GIẾT MỔ CÁ SẤU HUY PHÁT

Chế biến chả cá, cá viên, xúc xích

ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

113/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 21/12/2020

9

TRẦN MINH BẠCH

Mua bán, sơ chế và đóng gói đường cát

ấp An Đức, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

114/2020/XNKT-CCQLCL, cấp ngày 28/12/2020

Châu Thị Thu Tâm - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022218