Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
61/TB-SNN 02/05/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 04/5/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
57/TB-SNN 22/04/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 27/4/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
54/TB-SNN 15/04/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
51/TB-SNN 08/04/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
46/TB-SNN 01/04/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 06/4/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
44/TB-SNN 25/03/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/TB-SNN 18/03/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
32/TB-SNN 11/03/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/TB-SNN 04/03/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/TB-SNN 26/02/2024 TB Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234