No title... No title... No title... No title...


Thông báo - Hướng dẫn


Hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp
No title... No title... No title...
Một cửa điện tử

Đến tháng 9
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải quyết

99.98%

hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6427

Đã giải quyết: 6426

Tự động cập nhật vào lúc: 06:10 28-09-2023

Văn bản điện tử
Số lượt truy cập
  • Tất cả: 1173454
Chung nhan Tin Nhiem Mang