No title... No title... No title... No title...


Thông báo - Hướng dẫn


Hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp
No title...
Một cửa điện tử

Đến tháng 2
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải quyết

100.0%

hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 742

Đã giải quyết: 742

Tự động cập nhật vào lúc: 06:01 03-02-2023

Văn bản điện tử
Số lượt truy cập
  • Tất cả: 980903
Chung nhan Tin Nhiem Mang