No title... No title... No title... No title...


Thông báo - Hướng dẫn


Hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp
No title...
Một cửa điện tử

Đến tháng 5
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải quyết

100.0%

hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3763

Đã giải quyết: 3763

Tự động cập nhật vào lúc: 12:00 13-05-2021

Văn bản điện tử
Số lượt truy cập
  • Tất cả: 469248