No title... No title... No title... No title...


Thông báo - Hướng dẫn


Hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp
No title... No title... No title...
Một cửa điện tử

Đến tháng 6
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải quyết

99.97%

hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3979

Đã giải quyết: 3978

Tự động cập nhật vào lúc: 00:07 24-06-2024

Văn bản điện tử
Số lượt truy cập
  • Tất cả: 1383447
Chung nhan Tin Nhiem Mang