No title... No title... No title... No title...


Thông báo - Hướng dẫn


Hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp
No title... No title... No title...
Một cửa điện tử

Đến tháng 5
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải quyết

99.97%

hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3154

Đã giải quyết: 3153

Tự động cập nhật vào lúc: 06:06 23-05-2024

Văn bản điện tử
Số lượt truy cập
  • Tất cả: 1353893
Chung nhan Tin Nhiem Mang