Lịch công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 20/5 đến 24/5/2024

Xem nội dung chi tiết: 

66-TB-SNN-2024.pdf


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 21, từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tới ngày 26 tháng 5 năm 2024
Từ ngày 13/05/2024 tới ngày 19/05/2024
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 20/05/2024
Thứ ba
Ngày 21/05/2024
Thứ tư
Ngày 22/05/2024
Thứ năm
Ngày 23/05/2024
Thứ sáu
Ngày 24/05/2024
Thứ bảy
Ngày 25/05/2024
Chủ nhật
Ngày 26/05/2024
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353879