Lịch công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 30/01 đến 03/02/2023

Xem nội dung chi tiết: 

05-TB-SNN-2023.pdf


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 5, từ ngày 30 tháng 1 năm 2023 tới ngày 5 tháng 2 năm 2023
Từ ngày 23/01/2023 tới ngày 29/01/2023
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 30/01/2023
Thứ ba
Ngày 31/01/2023
Thứ tư
Ngày 01/02/2023
Thứ năm
Ngày 02/02/2023
Thứ sáu
Ngày 03/02/2023
Thứ bảy
Ngày 04/02/2023
Chủ nhật
Ngày 05/02/2023
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 980824