Lịch công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 10/5 đến 14/5/2021

Xem nội dung chi tiết: 

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 tới ngày 09/05/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 10/05/2021
Thứ ba
Ngày 11/05/2021
Thứ tư
Ngày 12/05/2021
Thứ năm
Ngày 13/05/2021
Thứ sáu
Ngày 14/05/2021
Thứ bảy
Ngày 15/05/2021
Chủ nhật
Ngày 16/05/2021
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 469241