Lịch công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 27/6 đến 02/7/2022

Xem nội dung chi tiết: 

45-TB-SNN-2022.pdf


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 26, từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 tới ngày 3 tháng 7 năm 2022
Từ ngày 20/06/2022 tới ngày 26/06/2022
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 27/06/2022
Thứ ba
Ngày 28/06/2022
Thứ tư
Ngày 29/06/2022
Thứ năm
Ngày 30/06/2022
Thứ sáu
Ngày 01/07/2022
Thứ bảy
Ngày 02/07/2022
Chủ nhật
Ngày 03/07/2022
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 786477