CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:4
2773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:5
32183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:13
42095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:19
52096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:18
61516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 17/08/2020
Lượt xem:39
7823/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 11/05/2020
Lượt xem:56
847/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 20/01/2020
Lượt xem:75
91446/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:89
101310/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 26/06/2019
Lượt xem:96
111318/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:101
121143/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:96
131084/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:581
141056/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:112
151036/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:115
161080/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:95
173327/BNN-CBTTNS
Ngày bắt đầu: 20/05/2019
Ngày kết thúc: 24/05/2019
Lượt xem:97
181868/VP-KT
Ngày bắt đầu: 16/05/2019
Ngày kết thúc: 22/05/2019
Lượt xem:94
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 469239