No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
13043/SNN-CCTS
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:42
23050/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:42
32547/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 07/09/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:16
42548/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 07/09/2023
Ngày kết thúc: 19/09/2023
Lượt xem:28
52458/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 10/09/2023
Lượt xem:18
61426-SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 05/06/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:46
71736/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:131
8762/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 18/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:159
92595/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 01/11/2021
Lượt xem:442
102509/SNN-BQLDAB
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 25/10/2021
Lượt xem:153
112283/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 29/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:158
122023/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:215
131878/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:168
141739/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:161
151466/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:199
16801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:167
17773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:212
182183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:183
192095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:184
202096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:188
211516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 17/08/2020
Lượt xem:195
22823/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 11/05/2020
Lượt xem:221
2347/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 20/01/2020
Lượt xem:226
241446/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:266
251310/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 26/06/2019
Lượt xem:247
261318/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:267
271143/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:284
281084/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:772
291056/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:353
301036/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:275
311080/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:357
323327/BNN-CBTTNS
Ngày bắt đầu: 20/05/2019
Ngày kết thúc: 24/05/2019
Lượt xem:261
331868/VP-KT
Ngày bắt đầu: 16/05/2019
Ngày kết thúc: 22/05/2019
Lượt xem:295
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235281