No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12023/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:22
21878/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:5
31739/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:21
41466/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:18
5801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:25
6773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:22
72183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:31
82095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:34
92096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:39
101516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 17/08/2020
Lượt xem:60
11823/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 11/05/2020
Lượt xem:78
1247/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 20/01/2020
Lượt xem:92
131446/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:106
141310/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 26/06/2019
Lượt xem:112
151318/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:115
161143/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:117
171084/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:608
181056/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:139
191036/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:142
201080/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:127
213327/BNN-CBTTNS
Ngày bắt đầu: 20/05/2019
Ngày kết thúc: 24/05/2019
Lượt xem:124
221868/VP-KT
Ngày bắt đầu: 16/05/2019
Ngày kết thúc: 22/05/2019
Lượt xem:115
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 602632