No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1762/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 18/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:30
22595/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 01/11/2021
Lượt xem:328
32509/SNN-BQLDAB
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 25/10/2021
Lượt xem:29
42283/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 29/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:24
52023/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:85
61878/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:38
71739/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:43
81466/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:37
9801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:46
10773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:41
112183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:54
122095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:67
132096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:59
141516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 17/08/2020
Lượt xem:82
15823/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 11/05/2020
Lượt xem:97
1647/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 20/01/2020
Lượt xem:111
171446/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:129
181310/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 26/06/2019
Lượt xem:135
191318/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:135
201143/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:143
211084/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:644
221056/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:164
231036/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:159
241080/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:161
253327/BNN-CBTTNS
Ngày bắt đầu: 20/05/2019
Ngày kết thúc: 24/05/2019
Lượt xem:150
261868/VP-KT
Ngày bắt đầu: 16/05/2019
Ngày kết thúc: 22/05/2019
Lượt xem:149
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 787302