No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11736/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:71
2762/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 18/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:93
32595/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 01/11/2021
Lượt xem:400
42509/SNN-BQLDAB
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 25/10/2021
Lượt xem:89
52283/SNN-CCTTBVTV
Ngày bắt đầu: 29/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:94
62023/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 27/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:147
71878/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:104
81739/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:103
91466/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:97
10801/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:113
11773/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 20/04/2021
Ngày kết thúc: 04/05/2021
Lượt xem:118
122183/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:125
132095/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:128
142096/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 26/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:120
151516/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 17/08/2020
Lượt xem:141
16823/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 11/05/2020
Lượt xem:157
1747/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 20/01/2020
Lượt xem:170
181446/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:202
191310/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 26/06/2019
Lượt xem:193
201318/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 19/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:211
211143/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:220
221084/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:708
231056/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:271
241036/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:223
251080/SNN-PC
Ngày bắt đầu: 28/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:271
263327/BNN-CBTTNS
Ngày bắt đầu: 20/05/2019
Ngày kết thúc: 24/05/2019
Lượt xem:209
271868/VP-KT
Ngày bắt đầu: 16/05/2019
Ngày kết thúc: 22/05/2019
Lượt xem:217
Thông báo - Hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1023257