Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Số ký hiệu văn bản 16/2018/TT-BTP
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày hiệu lực 01/02/2019
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Pháp chế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước