Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
11/2020/TT-BNNPTNT 27/10/2020 Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi Tải về
12/2020/QĐ-UBND 03/04/2020 Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Tải về
53/2019/NĐ-CP 17/06/2019 Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê Tải về
05/2019/TT-BNNPTNT 02/05/2019 Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Tải về
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi Tải về
39/2016/QĐ-UBND 08/12/2016 Quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
47/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
04/2015/QĐ-UBND 05/02/2015 Quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về