Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2020/TT-BNNPTNT 25/12/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu Tải về
06/2020/TT-BNNPTNT 24/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tải về
84/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định về quản lý phân bón Tải về
10/2019/TT-BNNPTNT 20/09/2019 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tải về
09/2019/TT-BNNPTNT 27/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón Tải về
13/2018/TT-BNNPTNT 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tải về
12/2018/TT-BNNPTNT 05/10/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật Tải về
03/2018/TT-BNNPTNT 09/02/2018 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tải về