Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/QĐ-UBND 18/01/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Tải về
26/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu Tải về
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Tải về
17/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Ban hành Danh mục loài cây trồng chính Tải về
18/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt Tải về
19/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng Tải về
16/2019/TT-BNNPTNT 01/11/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ Tải về
62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Tải về
31/2018/QH14 19/11/2018 Luật Trồng trọt Tải về
62/2016/NQ-HĐND 26/07/2016 Về thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 Tải về