Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu Tải về
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Tải về
17/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Ban hành Danh mục loài cây trồng chính Tải về
18/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt Tải về
19/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng Tải về
16/2019/TT-BNNPTNT 01/11/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ Tải về
62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Tải về
31/2018/QH14 19/11/2018 Luật Trồng trọt Tải về
62/2016/NQ-HĐND 26/07/2016 Về thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 Tải về