Luật Thủy lợi
Số ký hiệu văn bản 08/2017/QH14
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung Luật Thủy lợi
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Thủy lợi
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước