Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Số ký hiệu văn bản 65/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/07/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thủy lợi
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước