Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Số ký hiệu văn bản 13/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chăn nuôi
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước