Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Số ký hiệu văn bản 32/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 15/05/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Pháp chế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước