Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Số ký hiệu văn bản 50/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 15/06/2020
Trích yếu nội dung Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước