Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 102/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước