Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 01/2021/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 02/05/2021
Trích yếu nội dung Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quốc Doanh
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước