Lượt xem: 600
Thông báo số 06/TB-TTHC ngày 09/11/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng về việc tạm dừng tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 06/TB-TTHC ngày 09/11/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng về việc tạm dừng tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

TTHC_TB_dung_tiep_nhan ho so truc tiep.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1354006