Lượt xem: 1302
Giới thiệu về Quyết định Hướng dẫn Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ
         Ngày 11/11/2021, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN Công nhận Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ, kèm Hướng dẫn quy trình.
         Quy trình gồm 03 phần và các phụ lục kèm theo:
       Phần 1: Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa (Phương thức nuôi chuồng kín và nuôi chuồng hở).
         Phần 2: Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô nhỏ (Phương thức nuôi chuồng hở).
         Phần 3: Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho nông hộ (Phương thức nuôi chuồng hở).
         Bên cạnh quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nêu trên, Quyết định cũng đưa ra 4 phụ lục chi tiết hướng dẫn làm rõ hơn quy trình, gồm:
         Phụ lục 1: Đặc điểm một số hóa chất tẩy rửa và khử trùng.
         Phụ lục 2: Hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm của động vật mắc bệnh.
         Phụ lục 3: Hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh.
         Phụ lục 4: Một số biểu mẫu theo dõi đàn lợn.
(Đính kèm Quyết định 205/QĐ-CN-GVN ngày 11/11/2021 của Cục Chăn nuôi và Hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi).

QD 205 HD CHAN NUOI ATSH.pdf

 
Phạm Minh Tú - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mỹ Tú
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383273