Lượt xem: 3156
Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030”, phấn đấu đến năm 2030 không có người tử vong vì bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.
         Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu đối với phòng, chống bệnh Dại ở động vật trong giai đoạn  2022 - 2025 có 70% số tỉnh, thành phố giám sát được chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại; tổ chức quản lý được 70% số hộ nuôi chó, mèo và tiêm vắc xin Dại cho 70% tổng đàn chó, mèo nuôi được quản lý; Xây dựng thành công thêm ít nhất 10 vùng an toàn dịch bệnh Dại cấp huyện hoặc vùng liên huyện; ít nhất 10 cơ sở an toàn dịch bệnh Dại cấp xã, phường; duy trì 100% các vùng, cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh Dại trong giai đoạn 2017 - 2021; 100% các tỉnh, thành phố thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học.
         Đối với phòng, chống bệnh Dại ở người, đến năm 2025, không còn tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về bệnh Dại trên người; đến 2027 không còn tỉnh, thành phố có nguy cơ trung bình về bệnh Dại trên người; giảm 50% số người bị tử vong vì bệnh Dại so với giai đoạn 2017 - 2021 và phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030; 100% các quận, huyện có điểm tiêm vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người; các tỉnh, thành phố thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học; số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia; 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.
         Tại quyết định Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình liên quan đến quản lý chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin Dại, giám sát bệnh Dại trên động vật; tổ chức phòng, chống bệnh Dại trên động vật, bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin Dại cho động vật.
(Kèm Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.


Mai Trương Hồng Hạnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383359