Lượt xem: 1020
Thông báo triệu tập thí sinh, công bố nội dung ôn tâp, lệ phí tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Xem nội dung đính kèm: 

59-TB-HDXT.pdf


Lê Hoàng Nghi - Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235358