Lượt xem: 958
Thông báo số 01/TB-TTHC ngày 04/01/2022 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 01/TB-TTHC ngày 04/01/2022 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

01-tb-tthc.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1354069