Lượt xem: 2165
Thông báo Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021
Xem nội dung chi tiết:

10-TB-KHDXT.pdf


Lê Hoàng Nghi - Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1376208