Lượt xem: 500
Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021


Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1023098