Lượt xem: 429
Kết quả sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đính kèm báo cáo 

243-BC.pdf


243-bieu.pdfNguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022217