Lượt xem: 219
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng rút ngắn thời gian giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y
         Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói riêng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Sóc Trăng công bố rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y”.
         Thủ tục “Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y” được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng. 
         Thời gian giải quyết của thủ tục theo quy định là 15 ngày làm việc; Sở Nông nghiệp và PTNT rút ngắn 06 ngày làm việc, xuống còn 09 ngày làm việc.
         Thủ tục sau khi được công bố rút ngắn thời gian giải quyết đã được cập nhật lại thời gian giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
         Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh.
(Đính kèm Thông báo rút ngắn thời gian giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng)
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022332