Lượt xem: 82
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng: Triển khai một số nội dung về tăng cường khả năng tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo những quy định mới
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-SNN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức thực hiện công tác tập huấn và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn chuyên đề “Triển khai một số nội dung về tăng cường khả năng tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo những quy định mới”. Đây là lớp đầu tiên trong 5 lớp tập huấn của Kế hoạch số 94/KH-SNN.
Ông Trần Tuấn Vinh, chuyên viên phòng Chuyển đổi số – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đến triển khai các nội dung quy định về Dịch vụ công trực tuyến như: các Nghị định của Chính phủ (61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022); các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021, 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021, 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022), các văn bản của tỉnh (1787/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, 16/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022, 2926/QĐ-UBND ngày 01/11/2022, 79/KH-UBND ngày 27/5/2021, 56/KH-UBND ngày 12/4/2022) và phương thức thực hiện khi sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Lớp tập huấn đã thu hút gần 50 người là lãnh đạo đơn vị và công chức, viên chức, người lao động đến từ các đơn vị, phòng chức năng thuộc Sở tham dự.
     Lớp tập huấn đã giúp người tham dự hệ thống lại các quy định mới, trang bị những kiến thức cần thiết cho việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, là tiền đề để mọi người có thể nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao kỹ năng sử dụng và hướng dẫn thao tác cho cộng đồng dân cư sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương trong thời gian tới.
Lâm Nhu An - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022357