Lượt xem: 180
KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – VAI TRÒ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG THỰC HIỆN
Nhiều năm qua, các đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng luôn nỗ lực cải tiến chất lượng và chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình. Trong đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của từng công chức, viên chức đã tạo bước đột phá trong thực hiện chỉ số cải cách hàng năm cũng như trong thực hiện tổng thể Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Ngành.
         Theo Thông báo số 108/TB-SNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2022 có 03 đơn vị dẫn đầu trong thực hiện cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) lần lượt với số điểm là Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đạt 96,6 điểm, xếp loại rất tốt; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đạt 82,27, xếp loại tốt và Chi cục Thủy lợi đạt 81.32 điểm, xếp loại tốt.  Kết quả Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Sở nhìn chung phụ thuộc lớn vào vai trò, trách nhiệm đội ngũ công chức, viên chức - những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính nhà nước. Công chức, viên chức là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu của nền hành chính nhà nước, là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính. 
         Để cải thiện tiêu chí mất điểm năm 2020, xác định rõ con người là nhân tố quyết định điểm chỉ số CCHC, nên ngay từ đầu năm 2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm của từng công chức thông qua việc ban hành các văn bản phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, từng công chức phụ trách từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chỉ số cải cách hành chính. Định kỳ tại cuộc họp sơ kết hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo đơn vị đều kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở công chức thực hiện những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc những nhiệm vụ còn hạn chế. Nhờ vậy, hai năm liên tục (2021-2022), Văn phòng Điều phối vinh dự được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp loại rất tốt và xếp hạng 1 của Ngành.
         Đối với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, công tác đào tạo chính trị, chuyên môn nghiệp vụ luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Tính riêng trong năm 2022, đơn vị đã cử 23 lượt công chức tham dự 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể có 02 công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 03 công chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính; 01 công chức học sau đại học; và nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng khác. Người được bố trí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phải có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nắm chắc quy trình giải quyết từng vụ việc cụ thể, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 
         Đối với Chi cục Thủy lợi, mặc dù chỉ với 16 công chức, nhưng trong những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Trong năm 2022, đơn vị đã tham mưu quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi, triển khai tốt công tác thủy lợi nội đồng; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, lập phương án và triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống nhất là hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo an toàn, phục vụ cho sản xuất đảm bảo nước tưới cho bà con nông dân gieo sạ đúng theo lịch thời vụ, được UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác diễn tập Phòng, chống thiên tai. 
         Để CCHC đáp ứng nhu cầu người dân, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động, tích cực, đồng thời cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra. CCHC thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhận thức đầy đủ về vai trò của cán bộ, công chức, viên chức tin tưởng công tác CCHC trong thời gian tới sẽ có những bước tiến đáng kể, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của Nhân dân./.
 
Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383494