Lượt xem: 50
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, năm 2023
    Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023, và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 16/01/2023 Thực hiện cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 16/02/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
    Các Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT được ban hành kèm theo chi tiết các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phân công đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp thực hiện; đồng thời giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức đơn vị mình để thực hiện đạt các nội dung, chỉ tiêu Kế hoạch của Sở đề ra, góp phần cùng Tỉnh thực hiện đạt các nội dung, chỉ tiêu Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030.
 
Lê Thị Kim Nhung - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087935