Lượt xem: 877
Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

2137-qđ-ubnd.pdfMạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 980814