Lượt xem: 338
Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

940-qd-ubnd.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235351